Gundega Balett Skola –
En Trygg Förening

Gundega Balett Skola har en handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.
Syftet är att Gundega Balett Skola ska vara en trygg plats för medlemmar, ledare och föräldrar. Med trygg förening menas att verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och i linje med barnkonventionen.

Detta innebär kortfattat att vi alltid strävar efter en miljö där barn och ungdomar får utvecklas och må bra. Detta är också förutsättningar för att barnen på sikt ska kunna utvecklas till duktiga dansare och medmänniskor

Handlingsplanen i sin helhet i PDF-format hittar du genom att klicka på länken nedan.

Trygg förening Gundega handlingsplan.

Personuppgifter vid Gundega Balett Skola

Dataskyddslagen (GDPR – General Data Protection Regulation) innebär ett skydd för dig avseende vår hantering av dina personuppgifter. Vår integritetspolicy (PDF-format) hittar du genom att klicka på länken nedan.

POLICY