GUNDEGA BALETTEN

Gundega ”Gunta” Liede

GUNDEGABALETTEN

GundegaBaletten är Gundega Balett Skolas uppvisningsgrupp. Gruppen bildades 1971 av Gundega ”Gunta” Liede och har alltsedan dess dansat sig till den värmländska (med flera) publikens hjärtan. Gundega Balett Skola drivs som ideell förening inom idrottsrörelsen sedan 1985. Dessförinnan samverkade Gunta med olika studieförbund.

Med balettgruppens blandning av olika stilar har publiken kunnat ta dansen till sig som scenkonst. Med grunderna i den klassiska baletten bjuds publiken en inblick i konstartens många former och stilar, inte sällan med ett leende på läpparna. Det bjuds på karaktärsdans,jazz och show, fridans och modernt och naturligtvis balett. För Gundega Baletten är det, med dansen som uttrycksform, livsglädjen man vill förmedla till publiken.

TRADITION

GundegaBalettens framträdanden har blivit en del av den värmländska sommaren på ett flertal hembygdsgårdar. Som exempel kan nämnas Ransäter, Kärnåsen och Alsters herrgård som varit platser med GundegaBaletten som årliga programinslag i stort sett sedan balettens start.

Under åren har dansresan även ställts till nya platser, varav ett antal hakat på traditionen med GundegaBaletten med viss regelbundenhet. Inte minst kan nämnas lunchföreställningarna på Soltorget i Karlstad.

GundegaBalettens strävan är att utveckla och bygga vidare i Gundega Balettens form. Ett arbete som pågått och fortskrider sedan drygt 40 år. GundegaBaletten representerar resultatet av en långsiktig barn- och ungdomsverksamhet, där just barnen och ungdomarna får möjlighet att utveckla och visa sitt kunnande och sprida (dans-) glädje till både sitt eget, publikens som dansens fromma. Uppenbarligen är konceptet lyckat med tanke på hur många elever som under årens lopp deltagit i Gundegas dansverksamhet och alla de dansare som uppträtt med GundegaBaletten.

BILDER FRÅN FÖRR

TIDIG BALETT

Uppvisning barnens dag

AFFISCH

70 talets affischer

PRISUTDELNING?

Torde vara 70-tal

GUNDEGA BALETTSKOLA - IDEELL VERKSAMHET

Gundega Balett Skola är en ideell förening inom idrottsrörelsen sedan 1985. Dessförinnan samverkade Gundega med olika studieförbund runt om i Värmland. Idag har vi aktiviteter i Karlstad samt Forshaga i två föreningar.

Dansundervisning sker utifrån den klassiska baletten med början i barndans för de yngsta. Därefter sker utvecklingen i olika steg med kurser som pre balett i två nivåer samt balett i 6 nivåer.
Därutöver har vi jazzdans, modernt, karaktärsdans och dansmix på schemat.

Våra yngsta medlemmar är 5 år och hur många år våra äldsta medlemmar har… frågar vi inte, men vi har såväl balett som jazz för dem som är 20+.

Vår strävan är att ge dansarna möjligheter till seriös träning som utvecklar medlemmarnas och gruppernas kunnande och repertoar.